Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 685

Data publikacji:
2022-03-31 14:57:34

Przedmiot: Wykonanie usługi polegającej na ułożeniu płytek gresowych w pomieszczeniach świetlic wiejskich w Żernikach Dolnych oraz Mietlu

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2022-03-31

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.14.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 PLN

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres robót obejmuje usługę ułożenia płytek gresowych.

Płytki gresowe przekaże Zamawiający.

W cenie usługi Wykonawca winien wliczyć wszystkie pozostałe koszty: kleje, fugi, koszt ewentualnych przyborów pomocniczych do układania płytek, docinanie płytek w celu ułożenia cokolika o wysokości ok. 9 cm.

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych do płytkowania równe, wykonane za pomocą miksokreta.

Szacunkowe ilości metrów wynoszą:

1)    Świetlica w  Żernikach Dolnych – 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 102 m2, szacunkowa długość cokolików  - ok 60 mb

2)    Świetlica w Mietlu – 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 52 m2, szacunkowa długość cokolików  - ok. 30mb.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena -  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl  do dnia  05.04.2022 r. do godziny 10:00.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01


Załączniki:

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2. Opis planowanych robót


 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182    


Załączone pliki
formularz_oferty-plytki.docFormularz oferty (formularz_oferty-plytki.doc - 40.448 KB)
Data publikacji: 2022-03-31 15:03:27 Redaktor: Mirosław Rajtar
opis_prac_plytki.docZakres robót (opis_prac_plytki.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2022-03-31 15:05:01 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 181
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-03-31 14:57:34
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-03-31 15:05:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu