Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 700

Data publikacji:
2022-06-28 07:52:58

Przedmiot: Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych poprzez zagospodarowanie placów zabaw w miejscowościach: Stopnica, Prusy, Żerniki Dolne

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2022-06-28

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/377 98 00; faks /41/377 96 06

Znak: Or.271.1.30.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:  Rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych poprzez zagospodarowanie placów zabaw w miejscowościach: Stopnica, Prusy, Żerniki Dolne.


Szczegółowy zakres zamówienia określony została w załącznikach do zapytania ofertowego.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 sierpnia 2022 r.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena -  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377 96 06, lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl  do dnia  04.07.2022 r. do godziny 10:00

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_place_zabaw_2022_2.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_place_zabaw_2022_2.doc - 131.584 KB)
Data publikacji: 2022-06-28 08:05:44 Redaktor: Mirosław Rajtar
SST_place_zabaw_2022_2.docxSzczgółowa specyfikacja techniczna (SST_place_zabaw_2022_2.docx - 422.924 KB)
Data publikacji: 2022-06-28 08:06:09 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 289
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-06-28 07:52:58
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-06-28 08:06:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu