Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-03-18 12:14:26
Wygasł: 2022-04-04

Remont drogi gminnej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz remonty innych dróg gminnych

Opublikowany: 2022-03-17 08:52:22
Wygasł: 2022-03-23

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Stopnica

Opublikowany: 2022-03-15 14:33:43
Wygasł: 2022-03-21

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stopnica

Opublikowany: 2022-03-09 10:44:21
Wygasł: 2022-03-28

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy

Opublikowany: 2022-03-02 13:23:44
Wygasł: 2022-03-11

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2022-02-21 11:53:08
Wygasł: 2022-03-08

Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów

Opublikowany: 2022-02-04 15:00:17
Wygasł: 2022-02-11

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu oraz wywrotów

Opublikowany: 2022-01-31 13:17:43
Wygasł: 2022-02-10

Modernizacja budynku referatu gospodarki komunalnej UMiG w Wolicy poprzez nadbudowę i przebudowę dachu

Opublikowany: 2022-01-25 13:53:00
Wygasł: 2022-02-02

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2022-01-20 11:17:29
Wygasł: 2022-01-28

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smogorzów

Opublikowany: 2022-01-20 09:05:33
Wygasł: 2022-01-28

Wykonanie odwiertu poszukiwawczego B-3 za wodą na działce nr 240 w Topoli

Opublikowany: 2022-01-18 07:30:27
Wygasł: 2022-01-25

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2022-01-18 07:21:57
Wygasł: 2022-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica położonej w Stopnicy.

Opublikowany: 2021-12-29 07:58:00
Wygasł: 2022-01-26

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ( logopedycznych) w miejscu zamieszkania.

Opublikowany: 2021-12-21 13:31:19
Wygasł: 2021-12-29

Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2022-2024

Opublikowany: 2021-12-08 10:04:57
Wygasł: 2021-12-14

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica i zapewnienie im opieki w schronisku

Opublikowany: 2021-12-07 19:22:12
Wygasł: 2021-12-20

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia w: 1) schronisku dla osób bezdomnych ( dla kobiet ); 2) schronisku dla osób bezdomnych ( dla mężczyzn); 3) schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( dla kobiet i mężczyzn), dla których Gmina Stopnica jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Opublikowany: 2021-12-01 13:29:31
Wygasł: 2021-12-10

Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2022-2024

Opublikowany: 2021-11-25 12:56:44
Wygasł: 2021-12-03

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2022-01-13 14:01:29
Wygasł: 2022-01-21

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica


znalezionych: 697 na 35 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>