Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-03-20 11:02:22
Wygasł: 2020-03-25

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2020-03-20 09:09:27
Wygasł: 2020-03-25

Przetarg na sprzedaż drzew (wywroty)

Opublikowany: 2020-03-09 13:07:34
Wygasł: 2020-03-13

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Opublikowany: 2020-01-09 11:10:48
Wygasł: 2020-01-16

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2019-12-17 14:59:51
Wygasł: 2019-12-23

Ogłoszenie o sprzedaży mienia w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego marki Jelcz

Opublikowany: 2019-12-12 14:24:16
Wygasł: 2019-12-18

Przetarg pisemny na sprzedaż drzew

Opublikowany: 2019-12-06 07:32:58
Wygasł: 2019-12-12

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy

Opublikowany: 2019-11-25 10:59:03
Wygasł: 2019-12-06

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2019-11-08 14:12:48
Wygasł: 2019-11-14

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2019 roku

Opublikowany: 2019-10-31 15:01:11
Wygasł: 2019-11-05

Przetarg pisemny na sprzedaż wyciętych drzew

Opublikowany: 2019-10-18 13:46:28
Wygasł: 2019-10-24

Zakup namiotów imprezowych

Opublikowany: 2019-10-04 14:16:57
Wygasł: 2019-10-11

Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z rozbiórki budynku starego przedszkola w Stopnicy

Opublikowany: 2019-09-30 12:36:47
Wygasł: 2019-11-20

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:47
Wygasł: 2019-10-04

Doposażenie OSP w celu zwiększenia potencjału bojowego

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:40
Wygasł: 2019-10-04

Budowa obiektów małej architektury (altan) w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-09-24 13:41:41
Wygasł: 2019-10-02

Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach

Opublikowany: 2019-09-23 12:37:43
Wygasł: 2019-09-27

Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z demontażu podłogi z paneli drewnianych sportowych z budynku hali sportowej w Stopnicy

Opublikowany: 2019-09-03 13:45:16
Wygasł: 2019-09-23

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr ewid. 217 i 223 w Strzałkowie o długości 459 m

Opublikowany: 2019-08-30 13:11:44
Wygasł: 2019-09-19

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-08-21 13:39:03
Wygasł: 2019-09-09

Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


znalezionych: 697 na 35 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>