Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu

Mariusz Szcześniak
41-3779-805
41-3779-606
admin@stopnica.pl

Redakcja Buletynu

Marek Ciszewski
41 378 32 32
41 378 17 27
admin@realnet.pl

Krzysztof Rogala
41-3779-800

Mirosław Rajtar
41-3779-800
41-3779-606
MirosławRajtar@stopnica.pl

Justyna Kopeć
41-3779-804
JUSTYNA@STOPNICA.PL

Magdalena Jaskulska
41-3779-500

Dorota Fortuna
41-3779-500

Paulina Bławat
41-3779-800

Mariusz
41-3779-800

Józef Podsiadło
41-3779-803