Organizacja Urzędu

Wersja do druku

BURMISTRZ - Ryszard Zych tel.: 41 - 3779 - 800 w. 34, pok. Nr 9, ryszard.zych@stopnica.pl,

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Mirosław Rajtar tel.: 41 - 3779 - 802, pok. Nr 7, miroslawrajtar@stopnica.pl,

SEKRETARZ - Anna Godowska tel.: 41 - 3779 - 800 w. 36, pok. Nr 11, sekretarz@stopnica.pl,

REFERAT FINANSOWY - finanse@stopnica.pl pok. Nr 5 A - C
SKARBNIK - Kierownik Referatu - Agnieszka Nowak, tel.: 41 - 3779 - 816, skarbnik@stopnica.pl,
Renata Woźniak - Zastępca Skarbnika - tel.: 41 - 3779 - 817, renata.w@stopnica.pl,
Grażyna Baran - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41 - 3779 - 808, finanse48@stopnica.pl
Elżbieta Łukasik - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel.: 41 - 3779 - 808, finanse45@stopnica.pl
Wiesława Łukasik - Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel.: 41 - 3779 - 817, wieslawa@stopnica.pl,
Anna Nawrot - Inspektor ds. wymiar podatków i opłat, tel. 41 - 3779 - 808 finanse47@stopnica.pl
Anna Sobiegraj - Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel.: 41 - 3779 - 808 anna.sobiegraj@stopnica.pl,
Monika Wróbel - Inspektor ds. finansowych, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A), woda@stopnica.pl
Katarzyna Rasała - Pomoc administracyjna, tel. 41 3779 817, windykacja.gok@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA budownictwo@stopnica.pl
Kierownik Referatu - Krzysztof Rogala, tel.: 41 - 3779 - 801, pok. 6, krzysztof.r@stopnica.pl,
Maria Brońska - Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, tel.: 41 - 3779 - 817, pok. Nr 5 B, maria.b@stopnica.pl,
Marta Katarzyna Kapusta - Inspektor ds. zamówień publicznych, tel.41 - 3779 - 804, pok. Nr 8, marta.kapusta@stopnica.pl
Joanna Jagiełło - Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska, tel.41 - 3779 - 804, pok. Nr 8, joanna.j@stopnica.pl
Mirosław Siekierski - Inspektor ds. budowy dróg, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, tel.: 41 - 3779 - 806, pok. Nr 18, miroslaws@stopnica.pl
Justyna Kopeć - Pomoc administracyjna, tel. 41 3779 804, pok. Nr 8, justyna@stopnica.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
p.o. Kierownika Referatu - Marta
 Katarzyna Kapusta, tel.41 - 3779 - 804, pok. 8, marta.kapusta@stopnica.pl
Izabela Nycz - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 41 3779 219 (Wolica Nr 52A) - zgk@stopnica.pl 

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC
- Inspektor ds. organizacji oświaty - Justyna Wach - Rajtar - tel. 41 3779 815, pok. Nr 15, usc@stopnica.pl, oswiata@stopnica.pl,
Zastępca Kierownika USC - Marta Katarzyna Kapusta, tel.41 - 3779 - 804 pok. 8. marta.kapusta@stopnica.pl
Grażyna Grabowska - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel. 41 - 3779 - 811, pok. Nr 14, ewlud@stopnica.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA:

Monika Durnaś - sekretariat : tel. 41 - 3779 - 800, pok. Nr 10, sekretariat@stopnica.pl
Zofia Marzec - Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadr, tel.: 41 - 3779 - 807, pok. Nr 12, zofia.marzec@stopnica.pl,
Mariusz Szcześniak - Inspektor ds. obronnych i informatycznych, tel.: 41 - 3779 - 805, pok. Nr 17, admin@stopnica.pl,
Teresa Sieruga - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, tel.: 41 - 3779 - 800, pok. Nr 16, Teresa.S@stopnica.pl,

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Kierownik GOPS - Ewa Naporowska, tel: 41 3779 812, pokój Nr 2, e - mail: gops@stopnica.pl,
Kamila Ziemniak - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój Nr 1, e - mail: gops_sr@stopnica.pl,
Sylwia Dudek - Aspirant pracy socjalnej, tel: 41 3779 800 wew. 22, pokój Nr 1, e - mail: gops.dudek@stopnica.pl,
Dorota Kowa - Starszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e - mail: gops.kowal@stopnica.pl,
Elżbieta Krzystek - Starszy pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e - mail: gops.krzystek@stopnica.pl,
Anna Makowska - Pracownik socjalny, tel: 41 3779 813, pokój Nr 3, e - mail: gops.suchojad@stopnica.pl,
Paulina Bławat - Główny księgowy, tel. 41 3779 814, pokój nr 4, e - mail: gops.finanse@stopnica.pl

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 14219

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-01 20:23:33
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-01 20:23:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2017-01-16 10:31:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony