NAZWA: Urząd Miasta i Gminy Stopnica

RODZAJ: Gmina miejsko - wiejska

ADRES:
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

NIP: 655-14-77-793
REGON: 000551332

KONTAKT:
Telefon 41-3779-800
Fax 41-3779-606
Adres e-mailgmina@stopnica.pl

Burmistrz:
Ryszard Zych
Telefon 41-3779-800
Adres e-mailRyszard.Zych@stopnica.pl

Z-ca Burmistrza:
Mirosław Rajtar
Telefon 41-3779-802
Adres e-mailMiroslawRajtar@stopnica.pl

SEKRETARZ:
Józef Podsiadło
Telefon 41-3779-803
Adres e-mailsekretarz@stopnica.pl

SKARBNIK:
Agnieszka Nowak
Telefon 41-3779-816
Adres e-mailskarbnik@stopnica.pl

Godziny urzędowania: 7-15.

 Wykaz telefonów (dane teleadresowe)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica

tel.: 41-3779-800
tel.: 41-3779-810
faks.: 41-3779-606
e-mail: gmina@stopnica.pl
e-mail: sekretarz@stopnica.pl
e-mail: skarbnik@stopnica.pl
e-mail: budownictwo@stopnica.pl

E-PUAP f3dd0jw725

konta bankowe:
dochody Urzędu Miasta i Gminy:
19 8519 0005 0010 0000 0563 0041

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
98 8519 0005 0010 0000 0563 0074

dochody Gminy:
32 8519 0005 0010 0000 0563 0001

wydatki:
05 8519 0005 0010 0000 0563 0002
depozyt:
91 8519 0005 0010 0000 0563 0006

Wadium:
67 8519 0005 0010 0000 0563 0050

Urząd Miasta i Gminy
NIP:
655-14-77-793
REGON: 000551332

Gmina Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
NIP: 655- 17-68-527
REGON: 291010783

Dotychczasowy kod terytorialny 2601062
zastępuje się kodami

Stopnica - 260 106 3
Stopnica miasto - 260 106 4
Stopnica obszar wiejski - 260 106 5