Ochrona Środowiska

Wersja do druku

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

 

Gospodarka odpadami

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Wykaz zezwoleń

Strategiczna ocena oodziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Decyzje środowiskowe

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Publicznie dostępny wykaz danych

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Informacje dotyczące postępowań o wydanie decyzji środowiskowych

...

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8791

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Jagodzińska, data: 2006-02-23 14:34:10
Opublikował(a): Katarzyna Jagodzińska, data publikacji: 2006-02-23 14:36:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-08-02 10:57:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony