Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu

Mariusz Szcześniak
41-3779-805
41-3779-606
admin@stopnica.pl

Redakcja Buletynu

Marek Ciszewski
41 378 32 32
41 378 17 27
admin@realnet.pl

Anna Godowska
41-3779-800

Andrzej Banach
41-3779-052

Helena Rokita
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska
41-3779-801
3779-606

Jan Łukasik
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
41-3779-219
41-3779-606
zgk@stopnica.pl

Zofia Marzec
Obsługa Rady Gminy
41-3779-807

mgr Ewa Naporowska
Kierownik GOPS w Stopnicy
3779-800
3779-606
gops@stopnica.pl

Barbara Fiutko
użytkownicy należą do grupy SP Mietel
3779-115

Józef Podsiadło
Dyrektor Gimnazjum w Stopnicy
41-3779-500
41-3779-500
gimstop@stopnica.pl

Katarzyna Jagodzińska
41-3779-800
budownictwo@stopnica.pl

Mirosław Siekierski
41-3779-806
41-3779-606

Maria Brońska
41-3779-815

Barbara Sikorska-Judasz
41-3779-826

Krzysztof Rogala
41-3779-800

Mirosław Rajtar
41-3779-800
41-3779-606
MirosławRajtar@stopnica.pl