Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-01-09 11:10:48
Wygasł: 2020-01-16

Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Opublikowany: 2019-12-17 14:59:51
Wygasł: 2019-12-23

Ogłoszenie o sprzedaży mienia w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego marki Jelcz

Opublikowany: 2019-12-12 14:24:16
Wygasł: 2019-12-18

Przetarg pisemny na sprzedaż drzew

Opublikowany: 2019-12-06 07:32:58
Wygasł: 2019-12-12

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w Stopnicy

Opublikowany: 2019-11-25 10:59:03
Wygasł: 2019-12-06

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2019-11-08 14:12:48
Wygasł: 2019-11-14

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2019 roku

Opublikowany: 2019-10-31 15:01:11
Wygasł: 2019-11-05

Przetarg pisemny na sprzedaż wyciętych drzew

Opublikowany: 2019-10-18 13:46:28
Wygasł: 2019-10-24

Zakup namiotów imprezowych

Opublikowany: 2019-10-04 14:16:57
Wygasł: 2019-10-11

Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z rozbiórki budynku starego przedszkola w Stopnicy

Opublikowany: 2019-09-30 12:36:47
Wygasł: 2019-11-20

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:47
Wygasł: 2019-10-04

Doposażenie OSP w celu zwiększenia potencjału bojowego

Opublikowany: 2019-09-27 14:36:40
Wygasł: 2019-10-04

Budowa obiektów małej architektury (altan) w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-09-24 13:41:41
Wygasł: 2019-10-02

Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach

Opublikowany: 2019-09-23 12:37:43
Wygasł: 2019-09-27

Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z demontażu podłogi z paneli drewnianych sportowych z budynku hali sportowej w Stopnicy

Opublikowany: 2019-09-03 13:45:16
Wygasł: 2019-09-23

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr ewid. 217 i 223 w Strzałkowie o długości 459 m

Opublikowany: 2019-08-30 13:11:44
Wygasł: 2019-09-19

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Opublikowany: 2019-08-21 13:39:03
Wygasł: 2019-09-09

Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opublikowany: 2019-08-14 11:17:31
Wygasł: 2019-08-19

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Dni Stopnicy 2020

Opublikowany: 2019-08-07 12:54:15
Wygasł: 2019-08-29

Remont drogi Mariampol- Mietel dz.nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400

Opublikowany: 2019-08-06 13:29:09
Wygasł: 2019-08-16

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica


znalezionych: 554 na 28 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>