Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-04-18 11:15:53
Wygasł: 2017-04-26

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2017 roku

Opublikowany: 2017-04-14 08:35:09
Wygasł: 2017-04-21

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych sodowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami stalowymi

Opublikowany: 2017-03-30 10:28:12
Wygasł: 2017-04-10

Rozbudowa placu zabaw w Falęcinie Starym polegająca na dostawie i montażu następujących elementów: sześciokąta wielofunkcyjnego, karuzeli tarczowej z siedzeniami, huśtawki oraz dwóch sprężynowców.

Opublikowany: 2017-03-17 11:48:27
Wygasł: 2017-03-20

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-03-14 10:40:08
Wygasł: 2017-03-22

Usługi równiarką drogową przy remoncie, modernizacji nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych.

Opublikowany: 2017-03-08 13:49:12
Wygasł: 2017-03-17

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Opublikowany: 2017-02-22 08:00:17
Wygasł: 2017-03-03

Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szczeglin na działce nr 74

Opublikowany: 2017-02-16 13:12:40
Wygasł: 2017-02-20

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest Budowa domu przedpogrzebowego w Stopnicy

Opublikowany: 2017-02-06 14:36:19
Wygasł: 2017-02-10

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stopnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowany: 2017-02-01 16:06:39
Wygasł: 2017-02-16

Budowa domu przedpogrzebowego w Stopnicy

Opublikowany: 2017-01-25 13:42:22
Wygasł: 2017-02-02

Wykonanie czynności technicznych (ustalenia przebiegu granicy) w postępowaniu rozgraniczeniowym

Opublikowany: 2016-12-22 10:23:51
Wygasł: 2016-12-28

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Opublikowany: 2016-11-10 11:07:28
Wygasł: 2016-11-15

Urządzenie systemu nawadniającego na stadionie piłkarskim w Stopnicy w trybie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2016-11-03 15:07:22
Wygasł: 2016-11-09

Wykonanie altany grilowej w Smogorzowie

Opublikowany: 2016-11-03 14:50:17
Wygasł: 2016-11-10

Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych

Opublikowany: 2016-09-14 14:47:54
Wygasł: 2016-09-23

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 73 na działkę nr ewid. 19/1 w miejscowości Stopnica

Opublikowany: 2016-08-24 14:45:11
Wygasł: 2016-08-31

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w Wolicy

Opublikowany: 2016-08-11 10:03:20
Wygasł: 2016-08-19

Gmina Stopnica informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy można składać oferty na zorganizowanie wesołego miasteczka podczas imprezy Majówka Stopnicka 2017 oraz Dni Stopnicy 2017

Opublikowany: 2016-07-27 14:27:49
Wygasł: 2016-08-04

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica

Opublikowany: 2016-07-19 14:36:17
Wygasł: 2016-07-25

Zakup podnośnika koszowego (zwyżki) w postaci podestu ruchomego przejezdnego


znalezionych: 432 na 22 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>