Wyniki konsultacji

2019-11-18 13:55:43 OGŁOSZENIA

Wyniki konsultacji projektu uchwały rady Miejskiej w Stopnicy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-11-13 20:09:44 OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS PIAST Stopnica więcej»

Otwarty konkurs

2019-11-07 12:26:04 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 więcej»

Ogłoszenie

2019-11-06 18:37:48 OGŁOSZENIA

więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2019-08-07 14:25:25 OGŁOSZENIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej do pacjentów przewlwkle oraz nieuleczalnie chorych w 2019 roku

2019-06-07 14:56:53 OGŁOSZENIA

więcej»

Bbwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-06-03 13:22:09 OGŁOSZENIA

więcej»

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej

2019-05-31 12:25:47 Ogłoszenia o naborze

więcej»

Obwieszczenie o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-29 08:55:25 OGŁOSZENIA

więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-05-17 14:45:30 OGŁOSZENIA

więcej»