Informacja o wszczeciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków komunalnych do wód tj. rzeki Stopnicanka, istniejącym wylotem

2022-09-06 14:13:27 OGŁOSZENIA

Zawiadomienie

Zobacz również: