Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

2022-09-29 12:45:22 OGŁOSZENIA

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2022 ogłoszonego w dniu 1 września 2022 roku

KONKURS

W zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2022 - „Popularyzowanie gry w halową piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz organizacja turnieju halowego  - Halowa jesień z piłką nożną”.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 30 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 27.09.2022 do 29.09.2022 r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: „LKS Piast Stopnica”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: „Popularyzowanie gry w halową piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz organizacja turnieju halowego  - Halowa jesień z piłką nożną”.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane – 30 000,00 zł

Przyznane – 30 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Zobacz również: