Zarządzenie Nr 81/07 z 23 października 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 81/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w przetargu Or.340/05/07 w postaci remontu nawierzchni dróg gminnych w gminie Stopnica


Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem nawierzchni dróg gminnych w gminie Stopnica

Przewodnicząca Komisji– Jan Stachurski

Członkowie:
Mirosław Siekierski - inspektor UG
Krzysztof Rogala    – inspektor UG

Odbiór zostanie dokonany przy udziale:
Jacenty Szymczyk- inspektor nadzoru

Odbiór robót zostanie dokonany w dniu 30.10.2007r. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu Gminy
w Stopnicy o godz. 10:00.

§ 2

Odbioru należy dokonać w obecności przedstawiciela Wykonawcy robót.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 784

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-08 12:58:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-11-08 12:59:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-08 12:59:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony