Zarządzenie Nr 90/07 z 8 listopada 2007r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 90/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 08 listopada 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75108,
w § 4410 o kwotę zł  184,65    
w § 4750 o kwotę zł  0,11
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75108
w § 4300 o kwotę zł 184,76

z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie  i przeprowadzenie  wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 767

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:12:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-12-06 10:13:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-06 10:13:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony