Uchwała Nr XVI/21/08 z 22 lipca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/21/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2008r. miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5 900 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1 900 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 3 120 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 1 180 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ustalanie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 818

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 07:25:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-17 07:53:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-17 09:12:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony