Uchwała Nr XVI/19/08 z 22 lipca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/19/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 lipca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za nieuzasadnioną skargę Pana Henryka Kordosa z dnia 5 czerwca 2008 roku na działalność Wójta Gminy w związku z rozpatrzeniem roszczeń sformułowanych przez skarżącego.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


Uzasadnienie

Skarga Pana Henryka Kordosa była badana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy która nie znalazła nieprawidłowości w działalności Wójta. Pan Henryk Kordos formułuje wobec Gminy roszczenia, które są lub mogą być przedmiotem rozpoznania przez inne niż rada organy w szczególności przez organa sądowe. Zarzuty Pana Kordosa nie są przy tym zdaniem Rady Gminy zasadne. Trzeba zaznaczyć, że od wielu lat Gmina prowadzi korespondencję z Panem Henrykiem Kordosem w których jest poruszana stale ta sama tematyka.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 937

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 10:24:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-19 10:27:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-19 10:27:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony