Uchwała Nr XXI/62/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/62/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2005 rok

 Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2005 rok
(PlanpracyRadyGminywStopnicyna2005 rok.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2005-01-11 22:05:35 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1786

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:43:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:44:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:44:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony