Uchwała Nr XXVI/28/05 z 10 czerwca 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVII/ 28 /05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 czerwca 2005r

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. c,d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. N r 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie z linii kredytowej CEB w wysokości 560 000,00zł.
2. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracjami wekslowymi.
3. Kwota kredytu w wysokości 560 000 zł przeznaczona będzie na remonty dróg gminnych. Okres kredytowania wynosić będzie 5 lat tj. 20 kwartałów.

§ 2

Spłata kredytu następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia kredytu w imieniu Gminy w kwocie 560 000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1481

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:40:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:32:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:32:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony