Uchwała Nr XXVIII/38/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/38/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1, art. 19 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przystąpić do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

1. Zawrzeć z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie umowę o realizacji programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" na czas określony do 31 grudnia 2007r.
2. Zobowiązać się do realizacji programu ze środków własnych przez okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 sfinansować z dochodów własnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1346

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 08:50:56
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:21:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:21:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony