Uchwała Nr XXXI/7/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/7/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami)) Rada Gminy Stopnicy uchwala, co następuje:

§1

Rada Gminy wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gminnych położonych w Wolicy i Stopnicy określonych w załączniku do uchwały, na okres do 5 lat.

§2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi  w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 190 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy podejmuje uchwałę a sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata. Wydzierżawienie zbiornika wodnego  umożliwi  prawidłową eksploatację  zbiornika a zarazem osiągnięcie dochodu przez Gminę.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_7_zal.pdf - 446.828 KB) Data publikacji: 2006-04-11 14:35:49 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1318

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-11 11:02:54
Opublikował(a): Zofia Marzec, data publikacji: 2006-04-12 10:15:02
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2006-04-12 10:15:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony