Uchwała Nr XXXII/16/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXII/16/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustanowienia ulic i zmiany podziału administracyjnego

Na podstawie art.18. ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2001 roku Nr 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się podjąć prace zmierzające do dokonania zmian w podziale administracyjnym sołectw: Stopnica, Wolica oraz ustanowienie ulic .

§2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1196

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:56:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-07 11:48:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 11:48:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony