Uchwała Nr XXXIV/30/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/30/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 26 lipca 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
a) w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę zł 40.000,00
b) w dziale 851 w rozdziale 85153
w § 4210 o kwotę zł 500,00
w § 4300 o kwotę zł 3.000,00
c) w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 6060 o kwotę zł 3.500,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
a) w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050 o kwotę zł 40.000,00
b) w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 3000 o kwotę zł 3.500,00
c) w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 3000 o kwotę zł 3.500,00
3. Zmienia się załącznik „ Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) dokonuje się wyżej wymienionych zmian w celu zwiększenia ochrony dzieci i młodzieży przed skutkami alkoholizmu i narkomanii. Wydatek inwestycyjny w kwocie 40.000zł przeznacza się na sterowniki do wodociągu Smogorzów-Podlasek – 32.000zł, natomiast 8.000zł na projekt wodociągu Mariampol-Borek.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1089

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:36:47
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-07 08:37:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 08:37:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony