Uchwała Nr XXXIV/35/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/35/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie budowy drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Mariampol, Borek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy postanawia rozpocząć prace związane z budową drugostronnego zasilania w wodę miejscowości: Mariampol, Borek, z ujęcia wody z gminy Stopnica.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1199

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:37:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-07 08:37:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 08:37:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony