Uchwała Nr I/4/06 z 25 listopada 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr I/4/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 listopada 2006r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje stałe Rady Gminy Stopnicy w następującym składzie:
1. Komisja Budżetu, Planowania, Handlu i Usług:
Przewodniczący Komisji – Feliks Szczepanik
Członkowie:
Józef Fiutko
Ryszard Grzegorczyk
Ryszarda Wiśniewska

2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku:
Przewodniczący Komisji – Cezary Borowiec
Członkowie: Albin Grochowski
Stanisław Kozera
Danuta Szczepanik

3. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią:
Przewodniczący Komisji – Grzegorz Rokosz
Członkowie: Jerzy Cichoń
Krzysztof Tułak
Józef Wach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 959

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-01 14:47:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-01 14:49:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-01 14:49:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony