Uchwała Nr II/16/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/16/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Stopnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uwzględniając wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Stopnicy, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się Gimnazjum w Stopnicy imię Kazimierza Wielkiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie:

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zatem podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 917

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 07:34:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 08:21:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 08:21:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony