Zarządzenie Nr 88/06 z 08 grudnia 2006r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 88/06
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 8 grudnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 751 w rozdziale 75109 w § 2010 o kwotę zł 9.798
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 751 w rozdziale 75109
 w § 3030 o kwotę zł 6.910
 w § 4110 o kwotę zł 142
 w § 4120 o kwotę zł 39
 w § 4170 o kwotę zł 1.029
 w § 4210 o kwotę zł 599
 w § 4300 o kwotę zł 1.079

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę zł 8.800
w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4500 o kwotę zł 1.000
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
a) w dziale 010 w rozdziale 01030 w § 2850 o kwotę zł 1.500 z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
b) w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4140 o kwotę zł 1.000 z przeznaczeniem na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
c) w dziale 756 w rozdziale 75647 w § 4100 o kwotę zł 1.300 z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów.
d) w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę zł 6.000 z przeznaczeniem na remont murów oporowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 780

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 10:37:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 10:42:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 10:42:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony