Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Wersja do druku

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Buskim w 2019 r.

W Powiecie Buskim w 2019 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym dwa punkty tzw. stałe (w Busku-Zdroju i w Stopnicy – powierzony
do prowadzenia organizacji pozarządowej) oraz jeden punkt tzw. mobilny (funkcjonujący trzy dni w Nowym Korczynie i dwa dni w Solcu-Zdroju – powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej).
Punkty działają według poniższego harmonogramu:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
     ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:

od godz.

1200

do godz.

1600

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1300

Środa

od godz.

800

do godz.

1200

Czwartek

od godz.

900

do godz.

1300

Piątek

od godz.

900

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 370 50 29

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
      w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek:

od godz.

800

do godz.

1300

Środa:

od godz.

900

do godz.

1400

Piątek:

od godz.

900

do godz.

1400

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 234 54 27

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert – Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Starej Plebanii
       w Solcu-Zdroju ul. Kościelna 3, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1400

Czwartek:

od godz.

800

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 377 67 32

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert – Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7,  04-474 Warszawa.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku Miejsko-Gminnego Centrum      Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:

od godz.

800

do godz.

1300

Wtorek:

od godz.

800

do godz.

1300

Środa

od godz.

800

do godz.

1300

Czwartek

od godz.

800

do godz.

1300

Piątek

od godz.

800

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 377 98 57

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert – Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

 

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela doradca obywatelski.