Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie altany grilowej w Smogorzowie

Wynik postepowania:
Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: „Wykonanie altany grilowej w Smogorzowie”. Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : ELEKTRO – PROJEKT Arkadiusz Bąk, ul. Monastyrek 2, 28-236 Kłoda, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 14.046,00 złotych brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta od jednego Wykonawcy.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 595
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-11-03 15:03:47
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-11-03 15:07:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu