Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szczeglin na działce nr 74

Wynik postepowania:
Gmina Stopnica informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, w sprawie: „Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szczeglin na działce nr 74”. Dla realizacji niniejszego zadania wybrany został wykonawca : ELEKTRO – PROJEKT Arkadiusz Bąk, ul. Monastyrek 2, 28-236 Kłoda, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 10.617,36 złotych brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta od jednego Wykonawcy.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 624
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-02-22 07:32:14
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-02-22 08:00:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu