Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy

Wynik postepowania:
Zamawiający – Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy”, wybrano ofertę: Oferta Nr 2 złożona przez: HPM Szafraniec s.c. Paweł Szafraniec Mariusz Szafraniec, ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w SIWZ przyjął następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60 Okres gwarancji - 10 Termin zakończenia robót – 30 Po przeprowadzeniu oceny ofert, oferta Nr 2 złożona przez w/w Wykonawcę okazała się najkorzystniejsza. Za kryterium „cena” otrzymała 60 punktów, za kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzymała 10 punktów oraz za „termin zakończenia robót” otrzymała punktów 30. Łącznie oferta w/w Wykonawcy otrzymała 100 pkt. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Druga oferta złożona przez GMC Sp. z o.o. ul. Kościuszki 2 28-200 Staszów uzyskała 78,14 pkt (w kryterium cena 38,14 pkt, okres gwarancji- 10 pkt, termin realizacji zamówienia- 30 pkt.)Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1404
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-06-23 13:19:09
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-06-23 14:53:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu