Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.8.2017 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 474
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-08-28 11:58:38
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-08-28 12:34:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu