Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający- Gmina Stopnica informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, która złożona została przez: Partnerską Stację Paliw Moya, MIRAGE S.C., Konary 43, 28-130 Stopnica. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w wysokości 152.540,00 zł (bez upustu) oraz stały niezmienny upust w wysokości: 3 %. Wykonawca uzyskał 50,00 pkt w kryterium cena oraz 50 pkt w kryterium upust. W związku z powyższym uzyskał łączną punktację 100,00 punktów, gromadząc tym samym najwyższą ilość punktów spośród wszystkich Wykonawców. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła ponadto oferta: F.H.U. „SPECTANK” E. Jewiarz, I. Kowalik, M. Janicki S.J.28-130 Stopnica, ul. Dr. Piotrowskiego 25, która uzyskała łącznie 92,89 pkt tj; w kryterium „cena” - 49,56 pkt oraz w kryterium „upust” - 43,33 pkt.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 434
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-12-13 13:54:29
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-12-13 13:57:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu