Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Wynik postepowania:
Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.8.2018 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 457
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2018-09-13 14:14:33
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2018-09-13 14:28:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu