Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na inkubator przetwórstwa rolnego w Strzałkowie

Wynik postepowania:


Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie przetargu Or.271.9.2020 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 549
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-07-02 14:00:08
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-07-02 14:22:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu