Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 449

Data publikacji:
2017-02-22 07:32:14

Przedmiot: Budowa altany ogrodowej w miejscowości Szczeglin na działce nr 74

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                       Stopnica, dnia 2017-02-22
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
Znak: Or.271.1.7.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV 45.21.13.20-8
Przedmiotem zamówienia jest budowa altany ogrodowej w Szczeglinie na działce nr 74.
Przedmiot w szczególności obejmuje:
- wykonanie i montaż altany ogrodowej zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do potwierdzenia zgłoszenia robót,
Roboty związane z wykonaniem grilla (fundamenty, murowany grill z kominem) nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Dopuszcza się zamianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę.
Parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia (cechy, ilość, jednostka miary) – pokazane w załączniku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28 kwiecień 2017 roku.

IV.   KRYTERIA OCENIANIA OFERT I ICH ZNACZENIE:
najniższa cena- 100 %

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT :
Ofertę należy przesłać faxem na nr: 41 3779 606, pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 03.03.2017 r. do godziny 14:00.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_altana_Szczeglin.docFormularz Oferty, wzór umowy (zapytanie_ofertowe_altana_Szczeglin.doc - 40.448 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 07:36:05 Redaktor: Krzysztof Rogala
projekt_budowlany_altany.pdfProjekt (projekt_budowlany_altany.pdf - 5920.58 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 07:57:17 Redaktor: Krzysztof Rogala
zgospodarowanie_terenu.pdfMapa (zgospodarowanie_terenu.pdf - 697.801 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 07:59:34 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 623
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-02-22 07:32:14
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-02-22 08:00:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu