Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 480

Data publikacji:
2017-09-19 14:53:36

Przedmiot: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica"

Treść przetargu:

    Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.     Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Załączone pliki
inf_otwarcie_ofert_oswietlenie.pdfInformacja z otwarcia ofert (inf_otwarcie_ofert_oswietlenie.pdf - 374.925 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 14:54:22 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 217
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-09-19 14:53:36
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-09-19 14:56:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu