Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 500

Data publikacji:
2018-03-30 14:08:03

Przedmiot: Montaż ogrodzenia przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Białoborze i Jastrzębiec

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                Stopnica, dnia 2018-03-30

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 
Znak: Or.271.1.11.2018

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Montaż ogrodzenia przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Białoborze i Jastrzębiec

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:

Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Projekt umowy, Załącznik Nr 3- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica).

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 45340000-2

Miejsce i termin złożenia ofert :

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej, faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2018 r. do godziny: 10:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.04.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

 


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_ogrodzenia.docDokumentacja zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_ogrodzenia.doc - 124.416 KB)
Data publikacji: 2018-03-30 14:08:39 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 844
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-03-30 14:08:03
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-03-30 14:08:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu