Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 603

Data publikacji:
2020-08-21 15:03:04

Przedmiot: Remont świetlicy wiejskiej w Mietlu

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru ofert- najniższa cena- 100 %.

Telefon kontaktowy 41 3779 801 - Krzysztof Rogala

Ofertę należy przesyłać w terminie do 28.08.2020 r. do godz. 11:00 mailem na adres przetargi@stopnica.pl lub listownie na adres: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica z dopiskiem Oferta na „Remont świetlicy wiejskiej w Mietlu”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia


Załączone pliki
Przedmiar_robot_z_zalacznikiem_graficznym.pdfPrzedmiar robót z załącznikiem graficznym (Przedmiar_robot_z_zalacznikiem_graficznym.pdf - 674.241 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 15:04:08 Redaktor: Mirosław Rajtar
formularz_oferty_proj_umowy_remont_Mietel_2020.docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_oferty_proj_umowy_remont_Mietel_2020.doc - 46.592 KB)
Data publikacji: 2020-08-21 15:10:25 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 154
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-08-21 15:03:04
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-08-21 15:10:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu