Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 612

Data publikacji:
2020-09-28 10:48:54

Przedmiot: Zakup, dostawa i montaż słupa oświetleniowego wraz oprawą zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi

Treść przetargu:

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, Biuro Obsługi Klienta, parter.

Termin składania ofert: 02.10.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi: 02.10.2020 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu, parter.

Podpisaną ofertę można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@stopnica.pl

Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę- upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS (jeżeli jest to konieczne).

Pełna treść zapytania ofertowego została załączona poniżej.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_Szczeglin_2020.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_Szczeglin_2020.doc - 82.432 KB)
Data publikacji: 2020-09-28 10:49:30 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 180
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-09-28 10:48:54
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-09-28 10:49:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu