Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 613

Data publikacji:
2020-10-07 09:02:45

Przedmiot: Wykonanie tablic informacyjnych

Treść przetargu:

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, Biuro Obsługi Klienta, parter. Termin składania ofert: 19.10.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi: 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu, parter.

Podpisaną ofertę można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę- upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS (jeżeli jest to konieczne).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@stopnica.pl

Treść ogłoszenia została opublikowana w Bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10206

Pełna treść zapytania ofertowego została załączona poniżej wraz z ogłoszeniem potwierdzającym publikację ogłoszenia na bazie konkurencyjności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_e-tablicy.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_e-tablicy.doc - 130.56 KB)
Data publikacji: 2020-10-07 09:03:51 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 180
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-10-07 09:02:45
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-10-07 09:04:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu