Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 627

Data publikacji:
2020-12-29 13:20:03

Przedmiot: Przeprowadzenie monitoringu lokalnego środowiska składowiska odpadów w Klępiu Dolnym oraz badania wody z ujęć gminy Stopnica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2020-12-29

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.50.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:

- wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Klępiu Dolnym

 - wykonanie badania wody z 3 punktów zlokalizowanych na terenie gminy Stopnica

według załączonego opisu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.2021 do 12.2022 (dwa lata)

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena oferty  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl  do dnia 15.01.2021 r.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Po wyborze Oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Nycz tel. 41 377 92 19

Załącznik:

opis przedmiotu zamówienia


Załączone pliki
OPZ (2).docOpis Przedmiotu Zamówienia (OPZ (2).doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 13:20:40 Redaktor: Krzysztof Rogala
monitoring_projekt_oferty.docFormularz Oferty (monitoring_projekt_oferty.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 13:21:03 Redaktor: Krzysztof Rogala
Umowa woda monitoring 2021.docxProjekt Umowy 1 (Umowa woda monitoring 2021.docx - 25.519 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 13:22:48 Redaktor: Krzysztof Rogala
Umowa monitoring wysypiska.docProjekt Umowy 2 (Umowa monitoring wysypiska.doc - 53.248 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 13:23:14 Redaktor: Krzysztof Rogala
informacje_1_monitoring.pdfInformacje dla Wykonawców (informacje_1_monitoring.pdf - 62.128 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 12:03:40 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 89
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-12-29 13:20:03
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-12-29 13:23:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu