ProgramyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-05-19 14:36:52

Programy 2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2004 rok

Gminny Program Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Stopnica na 2004 rok

Plan Wieloletniego Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

- Uchwała Nr XII/15/04 z 27 kwietnia 2004r.

- Uchwała Nr XVI/34/04 z 31 sierpnia 2004r.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku

 

Programy 2005

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2005r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok.

Gminny program rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2005 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 - 2008

 

Programy 2006

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2006 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

 

Programy 2007

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

 

 

 

Programy 2008


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Programy 2009


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Programy 2010


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Programy 2011


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica  
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie

 

Programy 2012


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie


 

 

Programy 2013

 


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie

Wyniki Konkursu I
Wyniki Konkursu II

 

Programy 2014

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
 
Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zmiana Programu

Sprawozdanie

Wyniki Konkursu

 

Programy 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2015r.

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2015r.

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

  

Programy 2016

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku 

 Powrót