Uchwała Nr XVII/44/04 z 5 listopada 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/44/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie zakupu nieruchomości

 
Na podstawie art.18 ust.2pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć działkę nr 59 o pow.0,16 ha położoną w Stopnicy, od Pana Wróbel Jerzego, za kwotę 20 500,00 zł na cele budowy parkingu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1471

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:34:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 08:43:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-17 21:01:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony