Uchwała Nr XXI/63/04 z 30 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXI/63/04
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2005r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2005r.
(U63_04zal(plan kom_rew_naIpol2004).doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2005-01-11 22:11:07 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1839

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:43:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 18:46:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-17 18:46:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony