Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 564

Data publikacji:
2019-09-23 12:34:22

Przedmiot: Sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z demontażu podłogi z paneli drewnianych sportowych z budynku hali sportowej w Stopnicy

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna porozbiórkowego pochodzącego z demontażu podłogi z paneli drewnianych sportowych z budynku hali sportowej w Stopnicy

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Krzysztof Rogala pok. Nr 6 tel. 41 3779801


Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 26.09.2019 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. nr 10 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2019 o godz.11.30 w pok. nr 6.


O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.


 


Załączone pliki
drewno_porozbiorkowe.docxInformacje dla Kupujących, wzór oferty, projekt umowy (drewno_porozbiorkowe.docx - 17.234 KB)
Data publikacji: 2019-09-23 12:37:28 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 181
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2019-09-23 12:34:22
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2019-09-23 12:37:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu