Kontrole w 2008 roku

Wersja do druku

I
Data kontroli:
6-5 czerwca 2008r.

Nazwa organu kontrolującego:
Państwowa Inspekcja Pracy  Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Sprawdzenie realizacji uprzednio wydanych decyzji i wystąpień organów PIP oraz wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy w szczególności:
- przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych,
- sprawdzenia poprawności składanych do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe,
- przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
nie wydano zaleceń i wniosków pokontrolnych

 

II

Data kontroli: 18 września 2008r.

Nazwa organu kontrolującego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na placu targowym w Stopnicy.

Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
Decyzja PRZ-5580/71/08 z 29 października 2008r.
1. Wyposażyć plac targowy w niezbędna ilość gaśnic przenośnych spełniających wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic dostosować do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić na terenie placu targowego. Termin wykonania: 31 grudnia 2008r.
2. Umieścić w widocznym miejscu na terenie placu targowego instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Termin wykonania:
31 grudnia 2008r.
3. Opracować dla placu targowego instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Termin wykonania 31 stycznia 2009r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6303

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-10-03 22:05:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-10-03 22:07:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 07:57:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony