Kontrole w 2008 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-26 08:04:47

I
Data kontroli:
6-5 czerwca 2008r.

Nazwa organu kontrolującego:
Państwowa Inspekcja Pracy  Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Sprawdzenie realizacji uprzednio wydanych decyzji i wystąpień organów PIP oraz wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy w szczególności:
- przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych,
- sprawdzenia poprawności składanych do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe,
- przestrzegania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
nie wydano zaleceń i wniosków pokontrolnychPowrót