Uchwała Nr 59/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 59/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2004 rok

 Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy rady Gminy w Stopnicy na 2004 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2004 rok
(Uchwala_59_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 22.016 KB) Data publikacji: 2004-01-11 13:22:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Załącznik do Uchwały Nr 59/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2280

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 13:07:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:15:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 19:15:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony