Uchwała Nr 60/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 60/03
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2004r.

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w stopnicy na I półrocze 2004r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy komisji
(Uchwala_60_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2004-01-11 13:36:22 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Załącznik do uchwały Nr 60/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2325

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 13:25:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:15:40
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2009-06-24 12:14:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony